Artykuł pochodzi ze stronny www.bip.zec.miastko.pl
Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na dostawę miału

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalskiej 2, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 598572186, e-mail: zec@miastko.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału IIA w klasie 23-18-07 w ilości 5500 ton +/- 10%.

Typ miału 31.2, 32.1  

Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów - Prawo Zamówień Publicznych.

Miejsce realizacji: plac opałowy przy KR-1 w Miastku ul. Kowalska 2

Okres realizacji: 16.08.2018 - 31.05.2019

Wadium na całość zamówienia wynosi 25.000,00 zł

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

- cena - 100%                        

Termin składania ofert: 15.06.2018 godz. 1300

Oferty można składać w sekretariacie Zamawiającego lub wysłać na adres: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. , ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.bip.zec.miastko.pl

Załączniki:
ogloszenie_2018-05-29_11:50:34.pdf2018-05-29 11:50:34
siwz_2018-05-29_11:50:34.pdf2018-05-29 11:50:34
wyniki_2018-06-18_13:52:40.pdf2018-06-18 13:52:40


Opublikował dokument:   Kamilla Tandecka
Wytworzył dokument:   Kamilla Tandecka
Zaktualizował dokument:   Kamilla Tandecka
Data publikacji:   2018-05-29 11:50:34
Data ostatniej aktualizacji:   2018-05-29 00:00:00