Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

   

Spółka i cel jej powołania


Właścicielem Spółki jest Gmina Miastko jako jedyny Wspólnik.
Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 16.05.2012 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
1/ numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) 0000420981.
2/ numer identyfikacyjny REGON 221587920
3/ numer identyfikacji podatkowej (NIP):842-176-93-28
Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, w szczególności wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Spółka działa na podstawie:

- Uchwały Nr 18/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2009 roku w w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Aktu Notarialnego Repetytorium A numer 5748/2011r. sporządzonego w dniu 31 grudnia 2011 r. w Kancelarii Notarialnej w Miastku - Akt założycielski spółki;
- Aktu Notarialnego nr. 990/2012 z dnia 07 marca 2012r. sporządzonego w kancelarii Notarialnej w Miastku - umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności nieruchomości ;
- Aktu Notarialnego Repetytorium A numer 2802/2014r. sporządzonego przez Kancelarię Notarialną w Miastku w siedzibie spółki, w dniu 09 czerwca 2014r. - obniżenie kapitału zakładowego spółki;
- Aktu Notarialnego Repetytorium A numer 6123/2014 sporządzonego w dniu 17 grudnia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej w Miastku - zmieniającego Akt założycielski spółki poprzez zwiększenie liczby członków Zarządu;
- Udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesji :
        a) na wytwarzanie ciepła, nr WCC/2868/377/W/OGD/2018/WA z dnia 29 października 2018r. z późniejszymi zmianami
        b) na przesył i dystrybucję nr PCC/1269/377/W/OGD/2018/WA z dnia 29 października 2018 z późniejszymi decyzjami,
- Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

 

 Załączniki do pobrania:

Brak załączników do tego artykułu...

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentTomasz Zielonka2016-04-13 11:59:37
Wytworzył dokumentTomasz Zielonka2016-04-13 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaTomasz Zielonka2016-04-13 11:59:37