Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.plStrona główna bip.gov.pl

Strona www jednostki

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Rejestr zmian treści

Wersja dla niepełnosprawnych

   

Przetarg nieograniczony na dostawę miału


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalskiej 2, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 598572186, e-mail: zec@miastko.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału IIA w klasie 23-18-07 w ilości 5500 ton +/- 10%.

Typ miału 31.2, 32.1  

 Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów - Prawo Zamówień Publicznych.

 Miejsce realizacji: plac opałowy przy KR-1 w Miastku ul. Kowalska 2

Okres realizacji: 16.08.2018 - 31.05.2019

Wadium na całość zamówienia wynosi 25.000,00 zł

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

- cena - 100%                        

Termin składania ofert: 27.06.2018 godz. 1300

Oferty można składać w sekretariacie Zamawiającego lub wysłać na adres: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. , ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.bip.zec.miastko.pl

 Załączniki do pobrania:

ogloszenie_2018-06-19_12:25:18.pdf2018-06-19 12:25:18
siwz_2018-06-19_14:59:21.pdf2018-06-19 14:59:21
wyniki_2018-06-29_09:08:54.pdf2018-06-29 09:08:54

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentKamilla Tandecka2018-06-19 12:25:18
Wytworzył dokumentKamilla Tandecka2018-06-19 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaKamilla Tandecka2018-06-19 12:25:18