Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.plStrona główna bip.gov.pl

Strona www jednostki

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Rejestr zmian treści

Wersja dla niepełnosprawnych

   

Przetarg nieograniczony na dostawę miału


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalskiej 2, 77-200  Miastko, woj. pomorskie, tel. 598572186, e-mail: zec@miastko.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału IIA w klasie 23-18-07 w ilości 5000 ton +/- 10%.

Typ miału 31.2, 32.1 

 

Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów - Prawo Zamówień Publicznych.

 

Miejsce realizacji: plac opałowy przy KR-1 w Miastku ul. Kowalska 2

Okres realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2020

Wadium na całość zamówienia wynosi 25.000,00 zł

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

- cena - 100%                        

Termin składania ofert: 02.08.2019 godz. 1200

Oferty można składać w sekretariacie Zamawiającego lub wysłać na adres: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. , ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2019r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.bip.zec.miastko.pl

 

 

 

 

 Załączniki do pobrania:

ogloszenie_2019-07-11_10:50:33.pdf2019-07-11 10:50:33
siwz_2019-07-11_10:50:33.pdf2019-07-11 10:50:33
wyjasnienia_i_zmiany_siwz_2019-07-15_14:18:21.pdf2019-07-15 14:18:21
udzielenie_2019-08-08_12:07:36.pdf2019-08-08 12:07:37

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentKamilla Tandecka2019-07-11 10:50:33
Wytworzył dokumentKamilla Tandecka2019-07-11 10:55:00
Ostatnia aktualizacjaKamilla Tandecka2019-07-11 10:50:33