Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

   

Przetarg nieograniczony na dostawę miału


Zakład Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalskiej 2, 77-200  Miastko, woj. pomorskie, tel. 598572186, e-mail: zec@miastko.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału IIA w klasie 23-18-07 w ilości 5000 ton +/- 10%.

Typ miału 31.2, 32.1  

 

Przetarg przeprowadzony jest bez zastosowania przepisów - Prawo Zamówień Publicznych.

 

Miejsce realizacji: plac opałowy przy KR-1 w Miastku ul. Kowalska 2

Okres realizacji: 01.08.2022 - 31.07.2023

Wadium na całość zamówienia wynosi 20.000,00 zł

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

- cena - 100%                        

Termin składania ofert: 22.07.2022 godz. 12:00

Oferty można składać w sekretariacie Zamawiającego lub wysłać na adres:

 

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. , ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2022 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.bip.zec.miastko.pl

 Załączniki do pobrania:

ogloszenie_2022-07-12_14:04:02.pdf2022-07-12 14:04:02
siwz_2022-07-12_14:04:02.pdf2022-07-12 14:04:02
wyniki_2022-08-03_11:33:21.pdf2022-08-03 11:33:21

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentTomasz Zielonka2022-07-12 14:04:02
Wytworzył dokumentTomasz Zielonka2022-07-12 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaKamilla Tandecka2022-07-12 14:04:02