Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

   

Kapitał zakładowy spółki


Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.710.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).
Udziały Spółki posiada jeden udziałowiec – Gmina Miastko.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
- kotłownia rejonowa przy ul. Kowalskiej 2 o mocy                                             - 7,9 MW
- kotłownia szczytowa przy ul. Niepodległości 18 o mocy                                   - 2,12 MW
           
Łączna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi                                               - 10,02 MW
Ogółem moc zamówiona przez odbiorców wynosi                                               - 11,3337 MW

Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta:
węzły wymiennikowe wyszczególnione poniżej /wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
- węzły grupowe c. o. i c. w. u.                                                                                        - 4 szt.
- węzły pojedyncze c.o. i c.w.u.                                                                                       - 4 szt.
- węzły grupowe c. o.                                                                                                       - 10 szt.              
- węzły pojedyncze c.w.u.                                                                                                - 4 szt.
- węzły pojedyncze c.o.                                                                                                    - 5 szt.  

Zewnętrzną sieć cieplną o długości                                                                       - 9.881,2 mb
w tym: sieci preizolowane na dzień 31.12.2021 r.                                                 - 7.248,2 mb    
                                                                             
Ogółem ogrzewana kubatura obiektów wynosi                                                 - 744.727,43 m³
w tym:
          kubatura mieszkalna                                                                                 - 524.945,44 m³
          kubatura niemieszkalna                                                                           - 219.781,99 m³

Ogółem ogrzewana powierzchnia obiektów wynosi:                                         - 176.415,29 m²
w tym:
              powierzchnia mieszkalna                                                                     - 118.888,20 m²                
              powierzchnia niemieszkalna                                                                 - 57.527,09 m²
U odbiorców ciepła zamontowanych jest 187 szt. liczników ciepła przyjętych do rozliczeń za sprzedane ciepło.

 Załączniki do pobrania:

Brak załączników do tego artykułu...

 Wyciąg z rejestru zmian:

AkcjaOsobaData
Dodał dokumentTomasz Zielonka2016-04-12 13:49:22
Wytworzył dokumentTomasz Zielonka2022-07-28 00:00:00
Ostatnia aktualizacjaTomasz Zielonka2016-04-12 13:49:22