Biuletyn Informacji Publicznej ZEC

www.zec.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Nazwa zamówieniaStan składania ofert
Wykonanie wzmocnień komina kotłowni szczytowejMinął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę miałuMinął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę miałuMinął termin składania ofert
Legalizacja ciepłomierzy ultradźwiękowychMinął termin składania ofert
Wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych wolnostojącychMinął termin składania ofert
Dostawa materiałów preizolowanychMinął termin składania ofert
Remont infrastruktury ZEC sp. z o.o. Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów preizolowanychMinął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę miałuMinął termin składania ofert
Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczej w MiastkuMinął termin składania ofert